Save Palestin!!!

Wednesday, 26 September 2012

Tamadun Manusia (KUIM)


ISI  KANDUNGAN
1.      PENGERTIAN  TAMADUN……………………………………………………….1 - 2

2.      KONSEP  TAMADUN………………………………………………………………3 - 5

3.      KRONOLOGI :

1)      SEJARAH  DALAM  AL – QURAN………………………….…………....6 - 7
(DARI  KEJADIAN  ADAM  HINGGA  NABI  MUHAMMAD)

2)      TEORI  CHARLES  DARWIN……………………………………………8 - 10
(ASAL  KEWUJUDAN  MANUSIA)

4.      CIRI – CIRI :

1)      KEMAJUAN  DAN  KEHANCURAN  UMAT  TERDAHULU………………………………………………………… 11 - 12

2)      KEBANGKITAN  DAN  KEMAJUAN  ISLAM  SELEPAS  ZAMAN  RASULULLAH………………………………………………………..13 - 16

3)      UMAT  AKHIR  ZAMAN…………………………………………….17 - 19

5.      KESIMPULAN…………………………………………………………………….....20

6.      BIBLOGRAFI………………………………………………………………………..21

7.      LAMPIRAN………………………………………………………………………..22 - 24


1.                  PENGENALAN  TAMADUN.

Tamadun adalah perkataan yang boleh mengubah sesuatu yang buruk kepada sesuatu yang baik yang mana perkataan Tamadun ini berasal daripada perkataan arab yang berbunyi maddana manakala dalam bahasa inggeris pula ialah cilvizition yang ia membawa erti membangun atau memajukan atau dengan lebih terang membina, mendirikan Bandar, menaikkan taraf ke tahap beradab, menghalus budi pekerti, menimbulkan sifat keinsanan sejati serta menjauhi sifat yang tidak bertamadun atau sifat seperti binatang serta mencapai tahap kehalusan budi pekerti serta kebudayaan yang luhur.
Dengan wujudnya agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad s.a.w ia mampu mengubah segala keburukan kepada kebaikan, sifat negatif kepada sifat positif, dan pandangan yang buruk kepada pandangan yang baik jadi tiada keraguan tentang agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad s.a.w . Agama Islam ini juga sudah memcipta sebuah Tamadun yang bersifatkan kebaikan dan menuju kepada kejayaan. Tamadun Islam juga merupakan pencapaian umat Islam dalam bidang kerohanian, kebendaaan yang berpusat di kota dalam bentuk skrip, seni bina, sains dan teknologi, undang – undang, politik, ekonomi, pendidikan, dan sebagainya yang bersumberkan Al – Quran dan As – Sunnah.
Tamadun Islam ini berkembang seiring dengan penurunan wahyu yang berteraskan kepada ajaran Tauhid dan berpaksikan kepada Aqidah, Syariah, dan Akhlak. Mahmood mohd Taib al – najmi dalam bukunya sejarah Tamadun Islam medifinisikan Tamadun sebagai peraturan masyarakat yang dapat membantu manusia menambahkan hasil pengeluarannya samada dari segi pemikiran dan kebendaan. Jadi perkataan peradaban di anggap sinonim dengan tamadun, Beradab bermaksud sopan, terhormat, hidup dalam hukum, tingkat kebudayaan yang tinggi berbanding dengan orang liar.
Daripada huraian yang tersebut dapatlah disimpulkan bahawa tiga istilah pernah digunakan untuk menghuraiakan tamadun iaitu kebudayaan, peradaban, tamadun. Walaupun kata – kata itu berbeza dari segi sebutannya tetapi membawa satu maksud iaitu pencapaian manusia dalam semua aspek kehidupan samada dari aspek pemikiran, kerohanian, kebendaan, sopan santun bagi pembentukan peribadi, akhlak, tingkah laku, serta budi bahasa yang mulia bagi individu dan juga sesuatu kelompok manusia yang membentuk sesebuah masyarakat atau Negara.

2.                  KONSEP – KONSEP TAMADUN ISLAM

2.1              Memelihara nyawa dan hak untuk hidup

Tiada yang lebih berharga di dunia ini selain dari nyawa. Justeru itu, tamadun islam meletakkan pemeliharaan nyawa sebagai dasar yang paling utama. Oleh itu, kemuliaan dan kehormatan nyawa tetap dipelihara oleh syari’ah. Allah s.w.t telah menggubal perundangan yang paling terperinci dalam jaminan keselamatan terhadap nyawa dalam firman Allah s.w.t. yang bermaksud :
“Bahawa sesiapa yang membunuh seseorang manusia bukan kerana hukuman  pembunuhan atau kerana membuat bencana dalam negeri maka bererti orang itu telah membunuh manusia seluruhnya”.
( surah al – maidah ayat: 32)
2.2              Memelihara akal fikiran

Akal adalah anugerah Allah yang paling berharga dan tidak ternilai dibandingkan dengan wang yang paling banyak. Disamping itu, manusia bebas untuk berfikir, berkkeyakinan, dan menyatakan fikiran serta dengan akal manusia menjadi mahkluk Allah yang paling mulia dan sempurna. Oleh itu, Allah s.w.t  mewajibkan setiap manusia menjaga akal fikirannya dengan baik dan tidak dibenarkan menyebar kebatilan dan keburukan yang boleh menjejaskan kestabilan sesebuah Negara. Jadi menuntut ilmu itulah Fardhu Ain kerana dengan ilmu kita mampu jauhkan diri kita dari perkara yang buruk dan dalam firman Allah s.w.t juga telah mengharamkan perkara yang merosakkan akal fikiran :
“Wahai orang yang beriman, sesungguhnya arak, judi, berhala, dan bertilik nasib adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan – perbuatan itu agar kamu memperolehi keuntungan”.

2.3              Memlihara keturunan (maruah)

Tamadun Islam menjaga serta memelihara kesucian keturunan manusia kerana hasil yang baik hanya akan terbina dari benih yang baik, jadi individu juga tidak dibenarkan sam sekali untuk mencari keburukan peribadi orang lain dengan tujuan untuk menjauhkan maruah dan harga diri. Dalam firman Allah yang menunjukkan Allah telah mengharamkna perbuatan yang boleh merosakkan keturunan manusia seperti zina, homoseksual, dan lesbian :
“Perempuan yang berzina dan lelaki yang berzina hendaklah kamu dera, masing – masing seratus dera dan janganlah kamu kasih sayang terhadap keduanya dalam menjalankan agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Hendaklah hadir ketika Allah menyeksa  keduanya satu golongan di antara orang – orang Mukmin.
(Surah An – Nur ayat: 3)
2.4               Memelihara harta benda

Kekayaan dan kemewahan adalah impian dan idaman setiap manusia. Justeru itu. Islam telah mengiktiraf keinginan tersebut, jadi Islam telah meletakkan pemeliharaan harta benda sebaga satu perkara yang penting kerana konsep ini telah dijelaskan dalam Al – Quran  yang mana lelaki dan perempuan yang mencuri wajib dipotong kedua – dua tangannya sebagai pembalasan kesalahannya dam sebagai seksaan dari Allah.

   “Abdullah bin Umar berkata : saya telah mendengar dari Rasulullah s.a.w  bersabda : sesiapa yang terbunuh keran mempertahankan hartanya, maka ia mati syahid”.

(Riwayat Bukhari)

2.5              Memlihara hak dan kebebasan

Islam telah menetapkan kebebasan bagi setiap manusia sejak ia dilahirkan dan tiada  sesiapapun yang berhak untuk menceroboh kebebasan yang diberi oleh Islam ini. Maksud kebebasan manusia disini ialah tiada pengabdian sesuatu  atau sesuatu melainkan hanya kepada Allah s.w.t. Oleh itu, setiap orang mestilah diberi kebebasan dari segala unsur kezaliman yang merupakan kongkongan kebendaan dan nafsu yang jahat. Setiap manusia  perlu diberi kebebasan untuk berfikir, kebebasan memberi pandangan, kebebasan bergerak, bersuara dan lain – lain.

3.                 PENGGARISAN ZAMAN

3.1              SIAPAKAH CHARLES DARWIN?

Charles Darwin merupakan seorang pakar penyelidik alam semulajadi. Lebih dikenali dengan pengarang buku “The Origin of Species”. Dari kecil amat mencintai alam semula jadi dan suka melihat perubahan dan pergerakan alam sekeliling. Dia juga merupakan seorang yang berjaya dalam penyelidikan tamadun dan perkembangan peradaban manusia, dan kajian alam semula jadi.

BERDASARKAN TEORI BARAT (CHARLES DARWIN)

Penggarisan zaman yang telah diajar kepada kita. Pada awal kejadian manusia, kita diajar bahawa adanya zaman batu yang terbahagi kepada tiga iaitu zaman paleolitik, mesolitik, dan neolitik. Pada zaman ini kita diajar bahawa manusia awal berada di zaman batu ini tidak ada peradaban dan tamadun kerana dikatakan mereka ini tiada bahasa pertuturan, tidak tahu menulis, dan hidup menggunakan sesuatu disekeliling mereka seperti batu sebagai alat yang berfungsi sebagai pisau dan menghidupkan api. Mengikut teori ini, manusia diawal tamadun tidak ada bahasa pertuturan dan tidak wujud sistem penulisan atau huruf, tetapi ia berkembang dari semasa ke semasa mencapai kemajuan seperti yang telah diajar dari zaman batu berpindah ke zaman gangsa, kemudian logam, dan zaman moden di mana kita berada sekarang. Terdapat pelbagai artifak ditemui yang kononnya ia dari zaman batu dan gangsa. Rangka manusia seperti “Perakman” yang ditemui yang saiznya menyamai saiz tubuh badan manusia di zaman kesultanan Melayu Melaka dan dikatakan bahawa itu adalah rangka yang sudah berusia beribu-ribu tahun dahulu. Teori Charles Darwin makin tidak boleh diterima oleh akal apabila dikatakan bahawa manusia ini berasal daripada beruk yang kemudian berubah kepada mawas dan perlahan-lahan berubah kepada bentuk sebagai seorang manusia seperti yang diterangkan diatas.

CIRI-CIRI TAMADUN MANUSIA BERDASARKAN TEORI BARAT (CHARLES DARWIN)

·         Berasal dari beruk yang perlahan-lahan menjadi manusia hasil daripada  proses evolusi.
·         Tidak berpakaian tetapi lama-kelamaan berevolusi mengikut perkembangan pemikiran dan mereka berpakaian setelah itu.
·         Tidak ada bahasa pertuturan
·         Tidak ada sistem tulisan
·         Kehidupan memburu
·         Menggunakan batu sebagai alat tetapi berevolusi dengan kemajuan boleh berfikir kemudian membuat alatan daripada tulang-tulang mawas dan bahan galian seperti besi dan sebagainya.

3.2 APA ITU AL-QURAN ?

Al-Quran ialah kalam Allah S.W.T yang suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad S.A.W. melalui perantaraan Malaikat Jibril yang diriwayatkan secara beransur-ansur (mutawatir). Kebenaranny tidak boleh disangkal lagi malah ramai orang kafir yang mengkajinya mengatakan Al-Quaran ini benar isinya.

BARDASARKAN DALIL-DALIL AL-QURAN DAN TAMADUN MENGIKUT ISLAM

Telah menjadi satu keharusan kepada kita untuk kita mengenali sejarah sebenar kewujudan kita. Penggarisan zaman mengikut penciptaan Nabi Adam dan  tamadun manusia yang bangkit pada zaman-zaman telah diceritakan didalam Al-Quran mengikut Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul Allah S.W.T yang telah dihantar pada setiap zaman selepas kehancuran tamadun-tamadun sebelumnya kerana kemurkaan Allah S.W.T. kepada mereka. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Luth, Ismail, Ishak, Ya’kub, Yusuf, Ayub, Syu’ib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa’, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Muhammad. Inilah cara dan kaedah yang sebenar untuk kita mengkaji tentang ketamadunan manusia. Al-Quran hanya menggunakan nama-nama para Nabi dan Rasul sebagai ukuran masa dalam sejarah ketamadunan manusia. Seperti yang terdapat didalam Al-Qurang yang tidak boleh disangkal lagi kebenarannya.
“…di masa kerajaan Sulaiman…” (surah al-Baqarah:102)
“…sesudah Musa…”                       (surah al-Baqarah:246)
“…sesudah Nuh…”                                 (surah al-Isra’:17)
Nabi dan Rasul dijadikan sebagai ukuran zaman kerana para Nabi dan Rasul ini adalah wakil kaum mereka pada tempat, waktu, dan ketamadunan yang tertentu.
“Kemudian sesudah Nuh, Kami utus beberapa rasul kepada kaum mereka (masing-masing), maka rasul-rasul itu dating kepada mereka dengan membawa keterangan-keterangan yang nyata,…”
(surah Yunus : 74)

Anda akan faham bagaimana perkembangan tamadun itu berlaku dan bagaimana ketamadunan mereka yang begitu canggih boleh hancur sekelip mata sehingga kita menyangka mereka berada di zaman batu
“Telah berlaku aturan-aturan yang tetap sebelum kamu,maka kerana itu berjalanlah di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan (ayat-ayat Allah)”
(surah Ali-‘Imran : 137)

Telah diperintahkan oleh Allah S.W.T. untuk kita mengkaji setiap inci tanah bumi yang penuh khazanah dan menyimpan seribu satu cerita misteri yang kita tidak mengetahuinya. Ketamadunan yang mereka cipta hebat, malah mungkin lebih hebat daripada apa yang kita ada sekarang.
“Dikatakan kepadanya : “Masuklah ke dalam Istana.” Maka tatkala dia melihat lantai Istana itu, dikiranya kolam air yang besar, dan disingkapkannya kedua betisnya. Berkatalah Sulaiman “Sesungguhnya ia adalah Istana licin terbuat dari kaca”…”
(surah An-Naml : 44)
“dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan (membina) dasar-dasar Baitullah bersama Ismail…”
(surah al-Baqarah : 127)
Ini cukup membuktikan umat-umat terdahulu pandai membuat bangunan, pengankutan (bahtera), dan mempunyai ilmu yang tinggi seperti pengawetan yang tidak dapat ditanding dengan ilmu pengawetan kini yang tidak tahan lama seperti mumia, dan batu-batu Piramid yang hanya boleh dipotong dengan menggunakan kristal sahaja, dan hasil seni bina yang halus kerja tangannya yang kekal sehingga kini sedang ia menggunakan pasir dan batu-batu yang dibakar sahaja.

BIDASAN
Cukup dengan bukti penemuan sebuah artifak yang telah dikaji dan ianya adalah sebuah bateri dari zaman Babylon. Juga sebuah kepingan yang berukir telah ditemui dan apabila diteliti pada kepingan itu, terdapat ukiran seakan-akan sebuah helicopter. Lupakah bahawa siapa yang membina Ka’abah? Pada zaman bila terbinanya Piramid Giza? Lupakah anda bahawa Istana Sulaiman didirikan daripada Kristal yang berkilauan? Dan lupakah bahawa Nabi Nuh sudah pandai membuat bahtera. Mereka bukanlah orang gua seperti yang didakwa oleh teori barat. Meskipun dikatakan bahawa manusia pertama tidak ada bahasa pertuturan, adakah kita lupa dialog Allah kepada setiap nabi dan rasul-Nya?
“Dan Dia mengajarkan kepada Adam nama-nama (benda-benda) seluruhnya, kemudian mengemukakannya kepada para Malaikat lalu berfirman: "Sebutkanlah kepada-Ku nama benda-benda itu jika kamu memang orang-orang yang benar!"
(surah al-Baqarah : 31)
“Allah berfirman: "Hai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-nama benda ini". Maka setelah diberitahukannya kepada mereka nama-nama benda itu, Allah berfirman: "Bukankah sudah Ku katakan kepadamu, bahwa sesungguhnya Aku mengetahui rahasia langit dan bumi dan mengetahui apa yang kamu lahirkan dan apa yang kamu sembunyikan?"

(surah al-Baqarah : 33)

4. CIRI – CIRI
4.1 KEMAJUAN DAN KEHANCURAN UMAT TERDAHULU

Kemajuan umat terdahulu tidak dapat di pertikaikan lagi dengan pembinaan Kaabah dan Masjid Al – Aqsa. Pada zaman  Nabi Nuh a.s telah diperintahkan oleh Allah S.W.T untuk membina sebuah bahtera . Hal ini dapat diperkukuhkan dengan Firman Allah S.W.T. yang Nabi Nuh dan orang bersama – samanya di dalam bahteranya yang mana ia diselamatkan oleh Allah S.W.T. dari ditenggelamkan oleh banjir besar. Hal ini dapat dibuktikan bahawa ini merupakan kehancuran umat terdahulu yang ditenggelamakan oleh Allah S.W.T. disebabkan mendustakan ayat – ayat Allah S.W.T. :
“Lalu mereka mendustakan Nuh,maka Kami selamatkan dia dan orang-orang bersamanya di dalam bahtera,dan Kami jadikan mereka itu pemegang kekuasaan dan Kami tenggelamkan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Kami. Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang diberi peringatan itu”
(surah Yunus : 73)
           
            Jadi dengan kejadian yang berlaku ke atas umat Nabi Nuh a.s menjadi iktibar bagi semua umat manusia yang mendustakan Ayat – ayat Allah S.W.T. yang sangat mulia. Pada zaman kemajuan Nabi Ibrahim a.s  yang meninggikan dasar – dasar Baitullah bersama Ismail yang mana dalam Firman Allah yang menjelaskan kemajuan ini :
“Dan (ingatlah),ketika Ibrahim meninggikan(membina)dasar-dasar Baitullah bersama Ismail(seraya berdoa): “Ya Tuhan kami terimalah daripada kami(amalan kami),sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.
(surah Ali-Imran : 127)

Dalam Firman Allah ini telah dijelasakan yang mana Nabi Ibrahim dan Ismail telah meninggikan dasar – dasar Baitullah tetapi mereka masih mengharapkan keredhaan dari Allah
S.W.T. yang menciptakan manusia dan semua yang ada dilangit dan dibumi serta menunjukkan kemajuan dan kehancuran datang dari Allah S.W.T. seperti pada zaman Nabi Sulaiman dalam Firman Allah yang memberikan kemajuan yang mana sebuah Istana yang licin yang diperbuat daripada kaca :
“Dikatakan kepadanya : “Masuklah ke dalam istana”.Maka taktala dia melihat lantai istana itu, dikiranya kolam air yang besar. Dan disingkapkannya kedua betisnya.berkatalah Sulaiman : “Sesungguhnya ia adalah istana licin terbuat dari kaca”.berkatalah Balqis : “Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah berbuat zalim terhadap diriku dan aku berserah diri bersama Sulaiman kepada Allah,Tuhan semesta alam”.
(surah An-Naml : 44)
           
            Hal ini menunjukkan kemajuan telah dikecapi sejak zaman dahulu lagi dari pelbagai aspek kehidupan dan menunjukkan begitu cekap dan bijaknya umat-umat terdahulu dalam membina dan sebagainya dengan izin Allah S.W.T. dan Firman – Firman Allah telah menjelaskan terhadap Kemajuan dan kehancuran umat terdahulu dalam peradaban manusia.12
4.2 KEBANGKITAN DAN KEMAJUAN ISLAM SELEPAS ZAMAN RASULULLAH S.A.W.

Sebelum kewafatan Rasulullah S.A.W., Allah S.W.T. telah mengingatkan kita melalui lidah Rasulullah S.A.W. kepada umat yang datang sesudah wafatnya Rasulullah S.A.W. yang mana mereka tidak mempunyai Nabi dan Rasul dan itulah kasih sayang Allah S.W.T. dan Rasulnya kepada umat Islam. Jadi diceritakan perkara – perkara yang bakal terjadi samada positif dan negatif, dengan mengetahui dan memahami semua perkara – perkara agar umat Islam terpandu atau terpimpin untuk menghadapi dan menerima takdir yang berlaku.
Dalam Hadith Rasulullah S.A.W. telah memberitahu Umat Islam tentang Zaman yang akan Umat manusia lalui dalam Hadithnya yang berbunyi :
“Telah berlaku Zaman kenabian ke atas Kamu , maka berlakulah Zaman kekhalifan (Khulafa’ ar rasyidin) yang berjalan seperti zaman kenabian. Maka berlakulah zaman itu sebagaimana yang Allah kehendaki. Kemudian Allah mengangkatnya. Lalu berlakulah zaman pemerintahan yang mengiggit(zaman  Fitnah). Berlakulah zaman itu yang sepertimana yang Allah kehendaki. Kemudian Allah mengangkatnya. Kemudian berlakulah zaman penindasan dan penzaliman(zaman diktaktor) dan berlakulah zaman itu seperti Allah kehendaki. Kemudian berlaku pula zaman kekhalifahan(imam mahdi dan nabi isa a.s) yang berjalan di atas cara hidup Zaman kenabian”.
(riwayat Ahmad)

Telah banyak perkara yang disampaikan kepada kita tentang dua perkara yang positif yang telah pun berlaku :

1Rom dan Parsi akan jatuh ke tangan Islam.

Ketika persediaan menggali parit dalam peperangan khandaq, Rasulullah telah memberitahu Para sahabat bahawa rom dan parsi akan jartuh ke tangan umat Islam. Rom dan Farsi ketika itu sangat berkuasa, bagaikan amerika dan rusia, tetapi ternyata romawi timur dan parsi ke tangan tentera Islam pada Zaman Khalifah Umar Al – khattab dan Allah juga telah berfirman :

            “Rom dikalahkan oleh parsi beberapa tahun kemudian, samada sebelum dan selepas, semuanya adalah urusan Allah. Ketika (rom mengalahkan parsi) orang mukmin bergembira dengan  pertolongan Allah”
 (Ar Rum :2 -4)
2  Constantinopel jatuh ketangan Islam

Para sahabat dan salafussoleh berlumba – lumba untuk merebut janji Tuhan tentang kejatuhan konstantinopel itu, dengan harapan berlaku janji tersebut tetapi mereka gagal sehinggalah 600  tahun sesudah kewafatan Rasulullah. Hal ini baru terjadi di tangan Muhammad Al – Fateh , keturunan Bani Usman. Lalu dari situlah munculnya Turki Usmaniah yang menjadi empayar kepada tiga benua dengan 29 negara di bawah taklukannya sehinggalah hari ini di turki masih ada kesan – kesan kegemilangan dan kegagahan Islam yang ditinggalkan. 

PERKEMBANGAN ILMUAN SELEPAS ZAMAN KHULAFA’ AR-RASYIDIN
Islam mula tersebar keseluruh pelosok dunia melalui penaklukan negara-negara barat dan perdagangan ke sebelah timur. Selepas zaman Khulafa’ Ar-Rasyidin, Khalifah al-Umaiyah pula mengambil tampuk pemerintahan dunia Islam. Selain pahlawan Islam yang bertukus lumus memperluaskan wilayah Islam, peradaban Islam turut member sumbangan terhadap ketamadunan manusia. Para ilmuan dan cendiakauan berlumba-lumba untuk menerokai idea-idea baru. Hasil dari kajian al-Quran dan suasana sekeliling, ramai ilmuan Islam telah berjaya mempersembahkan idea-idea baru dalam pelbagai ilmu seperti sains dan teknologi. Siapa yang tidak tahu bahawa asas kepada ilmu matematik itu adalah daripada ilmuan Islam yang dahulunya dikenali sebagai ilmu hisab. Asas arkitek atau seni bina, sains alam, kimia, fizik, dan astronomi juga berasal dari hasil idea para ilmuan Islam.
·         Qaisar Ibn Abu Qasim
-Pakar Pembuat Kinci Air
·         Muhammad Ibn Ali Ibn Rustam Al Khurasani (966 H)
-Pakar Membuat Jam Mekanikal
·         Ar-Razi  (925 M)
-Pakar Kimia, Perubatan, dan Farmasi
·         Al-Biruni
-Ahli Farmasi
·         Ibn Sina
-Pakar Ilmu Fizik dan Perubatan
·         Ibn Al-Haitham (1040 M)
-Alat Bilik Gelap

Terdapat pelbagai lagi alatan dan rekaan yang asalnya dari ilmuan Islam seperti:-
·         Cawan Penapis Rerambut                                                           (925   M)
·         Hospital Nuruddin di Dansyik                                                   (1154 M)
·         Pemutar Spit Berkuasa Wap                                                       (1546 M)
·         Kunci Dengan Kombinasi Nombor Rahsia                                (1200 M)
·         Mesin untuk Mengangkat Air                                                     (1200 M)
·         Pam Air Automatik                                                                     (1200 M)
·         Alat Menerangkan Kejadian Pelangi                                           (1300 M)

4.3 UMAT AKHIR ZAMAN
Berkenaan dengan  akhir zaman ini, banyak perkara yang telah berlaku setelah wafatnya Rasulullah S.A.W. yang mana ia merupakan Utusan Allah S.W.T. yang menegakkan Islam sehingga sekarang. Dalam Firman Allah S.W.T. yang menunjukkan untuk apa manusia ini diciptakan diatas muka bumi ini sedangkan malaikat pula yang selalu memuji, bertasbih, bersujud kepada Allah S.W.T. dan dalam Surah Al – Baqarah sudah menjelaskan tentang ini pada ayat 30 hingga ayat 34 :
“Sesungguhnya aku ingin menjadikan seorang Khalifah dimuka bumi ini…….”
Sesungguhnya manusia yang hidup ini adalah Khalifah dimuka bumi ini untuk mentadbir tetapi pada masa ini ia telah berlawanan dengan Khalifah yang mana pada masa ini berapa banyak kehancuran, kemusnahan alam, pembunuhan sudah berlaku di atas muka bumi ini yang mana dalam Firman Allah S.W.T. yang menceritakan tentang kisah – kisah sebelum berlakunya penciptaan manusia :
Lalu para malaikat menjawab “Adakah Kamu ingin menjadikan di atas muka bumi ini orang – orang yang akan merosakkan bumi dan menumpahkan darah ?”.
“Sedangkan Kami pula sentiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau….”
Tetapi Allah S.W.T. telah berfirman…….
“Sesungguhnya Aku tahu apa yang kamu semua tidak tahu..”

Jadi sekarang adakah persoalannya perkara yang dimaksudkan oleh Allah S.W.T. tidak diketahui oleh para malaikat, tetapi persoalannya itu telah dijawab pada surah – surah yang seterusnya :
“Allah telah mengajarakan kepada Nabi Adam “Nama – nama” keseluruhannya.
Setelah Nabi Adam Mengetahui semua “Nama – nama”tersebut, Maka bersujudlah semua malaikat tanda penghormatan kepada manusia”
Sesudah para – para malaikat sudah bersujud kepada Nabi Adam a.s tanda penghormatan kepada manusia, kecuali iblis iaitu satu mahkluk Allah yang sombong dan merasakan bahawa manusia tetap akan melakukan kehancuran, kemusnahan, pembunuhan, dan sebagainya walaupun sudah diajarkan mengenai “nama – nama” oleh Tuhannya dan dalam Firman Allah S.W.T.  yang bermaksud :
“Dan ingatlah ketika Kami berkata kepada malaikat: sujudlah kamu kepada adam! Lalu mereka itu sujud kecali iblis, ia enggan dan takabur, dan ia termasuk orang – orang yang kafir”                                                               
(Ayat : 34)
Dengan sikap iblis yang sombong, takabur, dan ia termasuk orang – orang yang kafir yang enggan sujud dan telah berikrar sehingga Hari Kiamat untuk membuktikan bahawa manusia tetap akan merosakkan dan menumpahkan darah  walaupun ia telah diajarkan mengenai “nama – nama” oleh tuhannya tetapi dengan nama – nama tersebut yang merupakan penyelesaian kepada semua masalah yang terjadi pada umat akhir zaman sebagaiamana yang telah dijangka oleh para malaikat. Walaubagaimanapun, sejarah ketamadunan manusia yang menggariskan zaman pra sejarah yang diajarkan kepada semua penduduk dinegara kita  yang mana kita sendiri menyangka sejarah ketamadunan manusia bermula dari zaman batu yang mana kita ketahui manusia pada zaman dahulu tidak tahu apa – apa, malah tidak tahu bercakap, tidak ada bahasa akan tetapi berkembang sedikit demi sedikit mencapai kemajuan dan akhirnya memasuki zaman moden di mana kita berada sekarang yang mana itulah sejarah yang dipercayai oleh majoriti manusia seratus peratus walaupun ditanya tentang garis masa seperti itulah yang akan dijawab oleh mereka.

Apabila disebut pula pada zaman purba, secara pantasnya akal manusia membayangkan manusia pada zaman itu tinggal di dalam gua. Akan tetapi kita selalu lupa bahawa Kaabah dan Masjid Al – Aqsa itu sebenaranya dibina oleh Nabi Adam a.s. sebagaiman yang pernah diberitahu oleh Hadith Rasulullah S.A.W.  Ini menunjukkan bahawa manusia pertama sudah pandai membina bangunan dan adakah mereka tinggal didalam gua seperti binatang, malah Nabi Adam a.s sudah pandai berkata – kata, berpakaian dan bertindak seperti manusia yang waras sama seperti manuisa yang wujud pada hari ini. Adakah Nabi Adam a.s diturunkan dalam keadaan tidak berlimu sedangkan Allah S.W.T sudah mengajarkan kepada Nabi Adam tentang keeluruhannya, malah Nabi Nuh sudah pandai membina bahtera yang besar. Jadi adakah tenaga elektrik sudah digunaka oleh manusia pada zaman batu, zaman gangsa dan zaman logam, sedangkan pada berjuta – juta tahun dahulu sebelum kita pada masa kerajaan kuno Babylon sudah pandai menggunaka tenaga elektrik. Ada sebuah bahan sejarah yang menunjukkan pada masa zaman moden iaitu sebuah lukisan dalam tamadun mesir purba yang menunjukkan gamabar yang berbentuk helikopter, jadi zaman batu dan zaman gangsa tidak pernah wujud dan paleolitik hanya satu istilah khayalan serta mesolitik hanya satu istilah dongeng.  

5. KESIMPULAN
            Berdasarkan pemerhatian kami, mengikut pada sejarah yang sedia ada sesebuah Tamadun ini berasal dari zaman batu yang pada masa itu manusia tidak tahu apa – apa sedangkan manusia yang pertama wujud didunia ini sudah pandai membina bangunan iaitu masjid Al – Aqsa dan kaabah, mengikut pada Islam Nabi Adam a.s  ialah manusia yang pertama didunia ini yang membina Masjid Al – Aqsa dan kaabah.
            Mengikut pada zaman purba pula manusia tinggal didalam Gua dan tidak tahu apa – apa, manakala pembinaan Masjid Al – Aqsa dan kaabah ini dibina oleh Nabi Adam a.s. Oleh demikian, secara logiknya manusia tidak  tinggal di Gua serta manusia pada zaman dahulu malah, manusia sudah  boleh berkata – berkata, berpakaian, dan bertindak seperti manusia yang wujud pada hari ini. Mengikut pada Artifak yang ditemui dalam Tamadun Babylon yang telah dikaji ia merupaka sebua bateri. Dengan Artifak ini menunjukkan Kerajaan kuno Babylon sudah menggunakan tenaga elektrik sebelum kita pada abad yang berjuta – juta dahulu sebelum wujudnya zaman moden ini dan bateri yang digunakan.Charles Darwin ialah punca perkara ini berlaku, mengikut Sejarah pula ia mempunyai perbezaan diantara zaman logam dengan pembinaan Masjid Al – Aqsa dan ini ade sebarang penipuan yang dilakukan oleh sesorang untuk membuat satu musliht yang paling besar dan penipuan yang paling besar. Walaubagaimanapun, Tamadun Islam adalah berasaskan perkara yang benar dengan berpandukan Al – Quran dan As – sunnah.
Di samping itu, Sejarah Tamadun yang sebenarnya bermula dari Nabi Adam a.s  hingga Utusan Allah s.w.t yang mana di dalam kitab suci Al – Quran ini terdapat beberapa Nabi untuk ukuran dalam masa sejarah. Walaubagaimanapun, Para Nabi ini menentukan tempat, waktu serta ketamadunan yang tercipta dan dengan Para – Para Nabi yang diutus ini yang membentuk Tamadun akan tetapi mereka bukanlah orang asyik dengan makan tidur tetapi mereka telah membina ketamadunan yang sangat hebat dan kecanggihan mereka lebih canggih daripada sekarang, yang lebih membanggakan lagi ilmu pengetahuan mereka lebih tinggi sehingga mereka mampu mencerap bintang – bintang di langit. Jadi, sudah tibalah masa untuk khalifah untuk menyambung tanggungjawab untuk menjaga ketamadunan yang kuat ini.

6. BIBLOGRAFI

Ø  Mustafa Hj Daud, tahun terbitan 2002, tamadun Islam, Dicetak oleh Affluent Master Sdn Bhd, terbitan Utusan Publication & Distributers Sdn Bhd, Kuala Lumpur.
Ø  Abdul Rahman Hj Abdullah, tahun terbitan 1988, Sejarah dan Tamadun Islam, Dicetak oleh Kim Hup Lee Printing Co. Pte. Ltd, Terbitan Teks Publishing Sdn. Bhd, Kuala Lumpur.
Ø  Muhammad ‘Abdul Al – Hadi Al – Misri, Terjemahan Baharuddin Ayudin, 1996, Sejarah Penyelewengan Manusia, Dicetak oleh Laser Press Sdn, Bhd. Terbitan Al – Ramadhan. Selangor.

7. LAMPIRAN

TEORI CHARLES DARWIN
images.jpg
images (2).jpgimages (7).jpg evolution.jpg
MENGIKUT GARIS PANDUAN AL-QURAN

images (1).jpg,images (4).jpg picture3.jpg images (3).jpg,images (5).jpg

Seni Bina Umat Terdahulu
petra.jpg images (2).jpg


kalender.jpg images (6).jpg

Ilmu Umat Terdahulu

                        Kalender                                                                                Bateri

firauan.jpg NABI-SHOLEH-AS.jpg

Rangka Umat Terdahulu

image0011.jpg


pompeii-cast1-da-as-m10.jpg

Rangka Manusia Yang Besar Berbanding Rangka Zaman Batu
Kehancuran Umat Terdahulu

1 comment: