Save Palestin!!!

Wednesday, 26 September 2012

Tamadun Manusia (KUIM)


ISI  KANDUNGAN
1.      PENGERTIAN  TAMADUN……………………………………………………….1 - 2

2.      KONSEP  TAMADUN………………………………………………………………3 - 5

3.      KRONOLOGI :

1)      SEJARAH  DALAM  AL – QURAN………………………….…………....6 - 7
(DARI  KEJADIAN  ADAM  HINGGA  NABI  MUHAMMAD)

2)      TEORI  CHARLES  DARWIN……………………………………………8 - 10
(ASAL  KEWUJUDAN  MANUSIA)